Transkop S.C.

ul. Sadowa 17
37-400 Nisko

tel.
(0-15) 8799118
fax.
(0-15) 8414761
kom.
602517119
516106043
668331804

Nasza firma istnieje od 1998 roku. Zajmuje się wydobyciem, sprzedażą i transportem:

 • kruszywa drobnego 0/2 zgodnego z normą PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonów i PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • piasku 0/2 niesortowanego
 • piasku na podsypki
 • ziemi

Załadunek oraz transport realizowany jest wyspecjalizowanym sprzętem, tj. ładowarkami i samochadami o poj. 16m3 i 8m3.

Firma Transkop S.C. oferuje w ciągłej, całorocznej sprzedaży:

 • kruszywo drobne 0/2 zgodne z normą PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonów i PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, w cenie 24zł/m3 + VAT
  Firma TRANSKOP S.C. posiada wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) nadzorowany przez notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną Dekra
 • piasek 0/2 niesortowany, w cenie 17 zł/m3 + VAT
 • piasek na podsypki, w cenie 14 zł/m3 + VAT
 • ziemia, w cenie 14 zł/m3 + VAT
 • transport piasku i ziemi, w cenie 7,50 zł/km

Wszelkie pytania i uwagi możecie Państwo kierować na numery telefonów widniejące po lewej stronie, a także drogą internetową, na adres email: transkop.sc@gmail.com.

© Transkop S.C.